Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Część opisowa - załącznik

293 KBPobierz

Część opisowa - rozliczenie wydatków

23 KBPobierz

Załącznik nr 11 - informacja o stanie mienia

186 KBPobierz

Załącznik nr 10 - środki UE zmiany

22 KBPobierz

Załącznik nr 9 - % Zaawansowania programów wieloletnich

71 KBPobierz

Załącznik nr 8 - Wynik finansowy jednostek pozabudżetowych

53 KBPobierz

Załącznik nr 7 - Należności i zobowiązania

15.9 KBPobierz

Załącznik nr 6 - Realizacja zadań zleconych

156 KBPobierz

Załącznik nr 5 - Inwestycje

40 KBPobierz

Załącznik nr 4 - Wynik budżetu

78 KBPobierz

Załącznik nr 3 - wydatki w ukł. rodz.

23 KBPobierz

Załącznik nr 2 - Wydatki

166 KBPobierz

Załącznik nr 1 - Dochody

97 KBPobierz

Zarządzenie Nr 42 sprawozdanie za 2013 r.

15.6 KBPobierz