Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Protokół Inwentaryzacyjny Nr 2/2015

437 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

BURMISTRZ BOBOLIC informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wyłożony został do publicznego wglądu na okres 30 dni, tj. od 02.10.2015 r. do 02.11.2015 r. Protokół Inwentaryzacyjny Nr 2/2015 niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:

1)     działki nr 163/5 o powierzchni 0,3044 ha oraz 163/6 o powierzchni 0,0483 ha położone w obrębie ewidencyjnym Kłanino [Nr 0087], gmina Bobolic,

2)     działka nr 115/4 o powierzchni 0,0294 ha położona w obrębie ewidencyjnym Głodowa [Nr 0107], gmina Bobolic,

3)     działki nr 113/1 o powierzchni 0,6000 ha oraz 113/3 o powierzchni 0,0946 ha położone w obrębie ewidencyjnym Chlebowo [Nr 0106], gmina Bobolic.

 

Uwagi i zastrzeżenia do wyłożonego protokołu można składać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach (pokój nr 16, II piętro, tel. 94 34 58 435, kom. 694154254, e-mail: m.pacholek@bobolice.pl). Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń, protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, jako załącznik do wniosku o przekazanie wymienionych wyżej nieruchomości na rzecz Gminy Bobolice.