Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Protokół Inwentaryzacyjny Nr 2/2015

437 KBPobierz na dysk

BURMISTRZ BOBOLIC informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wyłożony został do publicznego wglądu na okres 30 dni, tj. od 02.10.2015 r. do 02.11.2015 r. Protokół Inwentaryzacyjny Nr 2/2015 niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa:

1)     działki nr 163/5 o powierzchni 0,3044 ha oraz 163/6 o powierzchni 0,0483 ha położone w obrębie ewidencyjnym Kłanino [Nr 0087], gmina Bobolic,

2)     działka nr 115/4 o powierzchni 0,0294 ha położona w obrębie ewidencyjnym Głodowa [Nr 0107], gmina Bobolic,

3)     działki nr 113/1 o powierzchni 0,6000 ha oraz 113/3 o powierzchni 0,0946 ha położone w obrębie ewidencyjnym Chlebowo [Nr 0106], gmina Bobolic.

 

Uwagi i zastrzeżenia do wyłożonego protokołu można składać w Urzędzie Miejskim w Bobolicach (pokój nr 16, II piętro, tel. 94 34 58 435, kom. 694154254, e-mail: m.pacholek@bobolice.pl). Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń, protokół inwentaryzacyjny zostanie przekazany Wojewodzie Zachodniopomorskiemu, jako załącznik do wniosku o przekazanie wymienionych wyżej nieruchomości na rzecz Gminy Bobolice.