Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Uchwała Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2015.

32 KBPobierz na dysk

zał. 1 do III/19/14

371 KBPobierz na dysk

zał. 2 do III/19/14

284 KBPobierz na dysk

zał. 3 do III/19/14

21 KBPobierz na dysk

zał. 4 do III/19/14

24 KBPobierz na dysk

zał. 5 do III/19/14

23 KBPobierz na dysk

zał. 6 do III/19/14

21 KBPobierz na dysk

zał. 7 do III/19/14

18.7 KBPobierz na dysk

zał. 8 do III/19/14

22 KBPobierz na dysk

zał. 9 do III/19/14

42 KBPobierz na dysk

zał. 10 do III/19/14

104 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobolice na lata 2015-2028.

26 KBPobierz na dysk

zał. 1 do III/20/14

99 KBPobierz na dysk

zał. 2 do III/20/14

40 KBPobierz na dysk

zał. 3 do III/20/14

96 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

52 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr III/22/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Bobolicach na rok 2015.

42 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice na rok 2015.

28 KBPobierz na dysk

zał. do III/23/14

99 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr III/24/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2015.

29 KBPobierz na dysk

zał. do III/24/14

93 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr III/25/14 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Bobolice.

22 KBPobierz na dysk