Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

105 KBPobierz na dysk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

41 KBPobierz na dysk

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

39 KBPobierz na dysk

WYJAŚNIENIE SIWZ

83 KBPobierz na dysk

Załączniki do SIWZ od nr 21 do nr 25

7.2 MBPobierz

Załączniki do SIWZ od nr 16 do nr 20

5.0 MBPobierz

Załączniki do SIWZ od nr 8 do nr 15

1.6 MBPobierz

Załącznik nr 3 do wzoru umowy – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych pdf.

179 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy pdf.

386 KBPobierz na dysk

SIWZ, Rozdział B – opis przedmiotu zamówienia pdf.

404 KBPobierz na dysk

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia pdf.

488 KBPobierz na dysk

SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia

572 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

238 KBPobierz na dysk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEKAZANE URZĘDOWI PUBLIKACJI UNII EUROPEJSKIEJ W CELU PUBLIKACJI W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ

188 KBPobierz na dysk
Dokumenty do pobrania w formie plików pdf.