Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

159 KBPobierz na dysk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

317 KBPobierz na dysk

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

337 KBPobierz na dysk

ZAŚWIADCZENIE O NIE WNIESIENIU SPRZECIWU DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – ZAŁĄCZNIK NR 14 pdf.

34 KBPobierz na dysk

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ZAŁĄCZNIK NR 13 pdf.

675 KBPobierz na dysk

PRZEDMIAR ROBÓT – ZAŁĄCZNIK NR 12 pdf.

178 KBPobierz na dysk

PROJEKT WYKONAWCZY – ZAŁĄCZNIK NR 11 pdf.

3.7 MBPobierz na dysk

PROJEKT BUDOWLANY – ZAŁĄCZNIK NR 10 CZĘŚĆ II pdf.

5.7 MBPobierz na dysk

PROJEKT BUDOWLANY – ZAŁĄCZNIK NR 10 CZĘŚĆ I pdf.

3.7 MBPobierz na dysk

WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 9 pdf.

363 KBPobierz na dysk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ pdf.

1.8 MBPobierz na dysk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

4.8 MBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

257 KBPobierz na dysk
Dokumenty do pobrania w formie plików.