Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 6/7 w obrębie nr 2 Miasta Bobolice

545 KBPobierz na dysk

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: działka nr 145/2 w obrębie ŁOZICE, gmina Bobolice

538 KBPobierz na dysk

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: lokal mieszkalny w miejscowości Porost 32/2

494 KBPobierz na dysk

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: lokal mieszkalny w miejscowości Dargiń 21/2, gmina Bobolice

507 KBPobierz na dysk

BURMISTRZ BOBOLIC informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wywieszone zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 03.08.2017 r. do 24.08.2017 r. wykazy o przeznaczeniu do:

1.     sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej działki gruntu nr 6/7 o powierzchni 0,5546 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 Miasta Bobolice, przeznaczonej zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Bobolice pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub tereny zabudowy usługowej, w tym usług rzemieślniczych (2P,U),

2.     sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych działki gruntu nr 145/2 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie ewidencyjnym ŁOZICE, gmina Bobolice,

3.     sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Porost 32, gmina Bobolice wraz z udziałem wynoszącym 400/1000 części w działce gruntu nr 134 o powierzchni 0,1100 ha, obręb ewidencyjny POROST oraz w częściach wspólnych zabudowań,

4.     sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w miejscowości Dargiń 21, gmina Bobolice wraz z udziałem wynoszącym 4100/10000 części w działce gruntu nr 186/6 o powierzchni 0,2227 ha, obręb ewidencyjny DARGIŃ oraz w częściach wspólnych zabudowań.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazów.