Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Uchwała Nr XXII/190/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2017.

31 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XXII/190/16

361 KBPobierz na dysk

zał. 2 do XXII/190/16

295 KBPobierz na dysk

zał. 3 do XXII/190/16

21 KBPobierz na dysk

zał. 4 do XXII/190/16

22 KBPobierz na dysk

zał. 5 do XXII/190/16

21 KBPobierz na dysk

zał. 6 do XXII/190/16

20 KBPobierz na dysk

zał. 7 do XXII/190/16

17.9 KBPobierz na dysk

zał. 8 do XXII/190/16

21 KBPobierz na dysk

zał. 9 do XXII/190/16

21 KBPobierz na dysk

zał. 10 do XXII/190/16

37 KBPobierz na dysk

zał. 11 do XXII/190/16

24 KBPobierz na dysk

zał. 12 do XXII/190/16

113 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXII/191/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobolice na lata 2017-2030

25 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XXII/191/16

99 KBPobierz na dysk

zał. 2 do XXII/191/16

39 KBPobierz na dysk

zał. 3 do XXII/191/16

96 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXII/192/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok + zał. 1,2,3

76 KBPobierz na dysk

zał. 4 do XXII/192/16

47 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXII/193/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.

22 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXII/194/16 Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bobolice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Bobolice

30 KBPobierz na dysk

zał. do XXII/194/16

148 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXII/195/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Bobolice a Powiatem Koszalińskim w sprawie przejęcia przez Gminę Bobolice zadania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania czystości, pielęgnacji zieleni i likwidacji śliskości.

37 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bobolice pod potrzeby utworzenia podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej przy ul. Kolejowej.

71 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XXII/196/16

346 KBPobierz na dysk

zał. 2 do XXII/196/16

1.2 MBPobierz na dysk

zał. 3 do XXII/196/16

22 KBPobierz na dysk

zał. 4 do XXII/196/16

28 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXII/197/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Bobolicach.

46 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXII/198/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Bobolice na lata 2007-2016"

27 KBPobierz na dysk

zał. do XXII/198/16

1.8 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXII/199/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach

41 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXII/200/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2016.

61 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXII/201/16 Rady Miejskiej w Bobolicach z d nia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Bobolicach na rok 2017.

42 KBPobierz na dysk