Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany: działka nr 277/3 w obrębie nr 2 Miasta Bobolice

588 KBPobierz na dysk

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: lokal mieszkalny w Bobolicach przy ul. Magazynowej 2/12

510 KBPobierz na dysk

BURMISTRZ BOBOLIC informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wywieszone zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 11.09.2017 r. do 02.10.2017 r. wykazy o przeznaczeniu do:

1.     zbycia niezabudowanej działki gruntu nr 277/3 o powierzchni 0,2127 ha położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 Miasta Bobolice, stanowiącej własność Gminy Bobolice w drodze zamiany na działkę gruntu nr 610/1 o powierzchni 0,0726 ha położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Bobolice,

2.     sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Bobolicach przy ul. Magazynowej 2 wraz z udziałem wynoszącym 46/1000 części w działce gruntu nr 179/2 o powierzchni 0,0376 ha, obręb ewidencyjny nr 3 Miasta Bobolice oraz w częściach wspólnych zabudowań.

Wykazy zamieszczone zostały ponadto na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bobolice.pl

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazów.