Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 119/17 Burmistrza Bobolic z dnia 27.09.2017 r. - do pobrania w formie pliku PDF

459 KBPobierz na dysk

BURMISTRZ BOBOLIC informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 ze zmianami) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 4.10.2017 r. do 25.10.2017 r. wykaz do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat położonej na terenie gminy Bobolice zgodnie z Zarządzeniem Nr 119/17 Burmistrza Bobolic z dnia 27.09.2017 r. z następującym przeznaczeniem:
1) na cele rolnicze - część działki nr 44/12 o powierzchni 150 m2, położonej
w jednostce ewidencyjnej: BOBOLICE – OBSZAR WIEJSKI, obręb ewidencyjny:
Nr 0106, Chlebowo.
2) na cele składowe - część działki nr 44/12 o powierzchni 40,50 m2, położonej w jednostce ewidencyjnej: BOBOLICE – OBSZAR WIEJSKI, obręb ewidencyjny: Nr 0106, Chlebowo.