Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/17 Burmistrza Bobolic z dnia 02.10.2017 r. - do pobrania w formie pliku PDF

456 KBPobierz na dysk

BURMISTRZ BOBOLIC informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.  poz. 2147 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 05.10.2017 r. do 26.10.2017 r. wykaz do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej z następującym przeznaczeniem:
1.Cele rolnicze: działka nr 43 o powierzchni 706 m2 położona w obrębie ewidencyjnym: Bobolice 2, Nr 0002, w jednostce ewidencyjnej: BOBOLICE – MIASTO .
2.Cele składowe: cześć działki nr 59/14 o powierzchni 16 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym: Bobolice 3, Nr 0003, w jednostce ewidencyjnej: BOBOLICE – MIASTO