Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Darżewo_uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

139 KBPobierz na dysk

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 października 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Bobolicach wpłynęła oferta złożona przez Ośrodek Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjny Stowarzyszenie Solidarni PLUS w Darżewie w ramach realizacji zadania publicznego pt. "Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób". Oferta wpłynęła do Urzędu w ramach zadania na podstawie oferty realizacji zadania publicznego Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferta załączona została powyżej w formie pliku PDF. Ponadto została ona wywieszona na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bobolicach.

W terminie 7 dni można zgłaszać do Urzędu uwagi dotyczące oferty.