Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Program współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

264 KBPobierz

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku

261 KBPobierz

Zarządzenie Nr 137/2017 z 9.11.2017

76 KBPobierz na dysk

Załącznik do Zarządzenie Nr 137/2017 z formularzem uwag

37 KBPobierz

Konsultacje projektu programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

 

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Bobolice w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawą opracowania „Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”, zwanego dalej ”Programem”, jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817.) oraz należy do zadań własnych gminy określonych w: art. 7 ust.1 pkt. 19 i art. 9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875).

Czas trwania konsultacji: od 9 listopada 2017 r. do 20 listopada 2017 r.

Uwagi do programu można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz uwag na:

  • adres poczty elektronicznej: promocja@bobolice.pl
  • do siedziby Urzędu Miejskiego w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice

Wyniki konsultacji społecznych opublikowane zostaną na stronie internetowej Gminy Bobolice.

Powyżej do pobrania:

·         Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

·         Zarządzenie Nr 137/2017 z 9.11.2017 dotyczące konsultacji projektu programu współpracy na 2018 r.

·         Załącznik do Zarządzenie Nr 137/2017 z formularzem uwag.