Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

142 KBPobierz na dysk

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE 2

398 KBPobierz na dysk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NA ZADANIE 1

308 KBPobierz na dysk

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

497 KBPobierz na dysk

WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ pdf.

272 KBPobierz na dysk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ pdf.

519 KBPobierz na dysk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

693 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

258 KBPobierz na dysk
Dokumenty do pobrania w formie plików.