Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Uchwała Nr XXXII/275/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2018.

31 KBPobierz na dysk

zał. nr 1 do XXXII/275/17

371 KBPobierz na dysk

zał. nr 2 do XXXII/275/17

317 KBPobierz na dysk

zał. nr 3 do XXXII/275/17

21 KBPobierz na dysk

zał. nr 4 do XXXII/275/17

23 KBPobierz na dysk

zał. nr 5 do XXXII/275/17

22 KBPobierz na dysk

zał. nr 6 do XXXII/275/17

20 KBPobierz na dysk

zał. nr 7 do XXXII/275/17

17.9 KBPobierz na dysk

zał. nr 8 do XXXII/275/17

19.0 KBPobierz na dysk

zał. nr 9 do XXXII/275/17

22 KBPobierz na dysk

zał. nr 10 do XXXII/275/17

22 KBPobierz na dysk

zał. nr 11 do XXXII/275/17

44 KBPobierz na dysk

zał. nr 12 do XXXII/275/17

28 KBPobierz na dysk

zał. nr 13 do XXXII/275/17

95 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXXII/276/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobolice na lata 2018-2036.

26 KBPobierz na dysk

zał. nr 1 do XXXII/276/17

3.2 MBPobierz na dysk

zał. nr 2 do XXXII/276/17

44 KBPobierz na dysk

zał. nr 3 do XXXII/276/17

26 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXII/277/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

107 KBPobierz na dysk

zał. nr 4 do XXXII/277/17

46 KBPobierz na dysk

zał. nr 5 do XXXII/277/17

17.9 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXXII/278/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2017-2030.

22 KBPobierz na dysk

zał. nr 1 do XXXII/278/17

2.0 MBPobierz na dysk

zał. nr 2 do XXXII/278/17

39 KBPobierz na dysk

zał. nr 3 do XXXII/278/17

26 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXII/279/17 RAdy Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Bobolice.

33 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXII/280/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie miasta Bobolice.

33 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXII/281/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice na rok 2018.

28 KBPobierz na dysk

zał. do XXXII/281/17

95 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXII/282/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2018.

29 KBPobierz na dysk

zał. do XXXII/282/17

93 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXII/283/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/218/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 marca 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2017.

46 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXII/284/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/274/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 listopada 2017 roku o ustaleniu na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobolice oraz maksymalnej kwoty dofinasowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli.

35 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXII/285/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Bobolicach na rok 2018.

40 KBPobierz na dysk