Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Uchwała Nr XXXIII/286/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok + zał. 1,2,3

81 KBPobierz na dysk

zał. 4 do XXXIII/286/18

22 KBPobierz na dysk

zał. 5 do XXXIII/286/18

42 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXIII/287/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Bobolice i jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

66 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXIII/288/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie Uchwały Nr XXXII/279/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do ceny 1m3 usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z terenu gminy Bobolice.

42 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXIII/289/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Bobolicach na rok 2018.

61 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXIII/290/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania: "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 171, ulica Mickiewicza w Bobolicach".

28 KBPobierz na dysk