Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Uchwała Nr XXXVI/301/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

41 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XXXVI/301/18

139 KBPobierz na dysk

zał. 2 do XXXVI/301/18

148 KBPobierz na dysk

zał. 3 do XXXVI/301/18

48 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXVI/302/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania ze środków Gminy Bobolice projektów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w roku 2018.

34 KBPobierz na dysk

Uchała nr XXXVI/303/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXI/189/12 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Bobolice w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

49 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XXXVI/303/18

72 KBPobierz na dysk

zał. 1a do XXXVI/303/18

51 KBPobierz na dysk

zał. 1b do XXXVI/303/18

117 KBPobierz na dysk

zał. 2 do XXXVI/303/18

55 KBPobierz na dysk

zał. 2a do XXXVI/303/18

57 KBPobierz na dysk

zał. 2b do XXXVI/303/18

54 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXVI/304/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów pobierających podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny, opłatę od posiadania psów oraz opłatę targową i miejscową na terenie gminy Bobolice.

52 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXVI/305/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Bobolice na okres dwóch lat.

33 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXVI/306/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobolice.

61 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXVI/307/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/282/17 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2018 z późn. zm.

57 KBPobierz na dysk