Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Uchwała Nr XXXVII/308/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 24 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

62 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXVII/309/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie emisji obligacji.

62 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXVII/310/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

54 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XXXVII/310/18

162 KBPobierz na dysk

zał. 2 do XXXVII/310/18

174 KBPobierz na dysk

zał. 3 do XXXVII/310/18

49 KBPobierz na dysk

zał. 4 do XXXVII/310/18

21 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXVII/311/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2018-2035

23 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XXXVII/311/18

3.2 MBPobierz na dysk

zał. 2 do XXXVII/311/18

45 KBPobierz na dysk

zał. 3 do XXXVII/311/18

27 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXXVII/312/18 Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bobolice.

30 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXVII/313/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół prowadzonych przez Gminę Bobolice".

73 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXVII/314/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych, które funkcjonują w szkołach podstawowych, oraz czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Bobolice.

32 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXVII/315/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bobolice.

61 KBPobierz na dysk

Uchwała nr XXXVII/316/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bobolice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

50 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XXXVII/317/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla Gminy Bobolice.

52 KBPobierz na dysk