Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę - do pobrania w formie pliku PDF

827 KBPobierz na dysk

BURMISTRZ BOBOLIC informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 ze zmianami) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni,tj. od 03.07.2018 r. do 24.07.2018 r. wykaz do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat położonych na terenie miasta Bobolice z następującym przeznaczeniem:

- cele rolnicze: część działki nr 262/6 o powierzchni 350 m2, część działki nr 101 o powierzchni 91 m2 i część działki nr 59/14 o powierzchni 80 m2, obręb ewidencyjny: Bobolice 3, Nr 0003.

- na cele składowe: część działki nr 262/6 o powierzchni 200 m2 i część działki nr 624 o powierzchni 24 m2, obręb ewidencyjny: Bobolice 3, Nr 0003.