Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Zarządzenie Burmistrza Bobolic z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy BOBOLICE za 2017 rok.

15.7 KBPobierz

Załącznik Nr 1 Część Opisowa

525 KBPobierz

Załącznik nr 2 - DOCHODY

107 KBPobierz

Załącznik nr 3 - WYDATKI

178 KBPobierz

Załącznik nr 4 - wydatki w ukł.rodz.

24 KBPobierz

Załącznik nr 5 - WYNIK BUDŻETU

75 KBPobierz

Załącznik nr 6. INWESTYCJE 2017

40 KBPobierz

Załącznik nr 7 -Realizacja zadań zleconych ost.

239 KBPobierz

Załącznik nr 8- Należności i zob. 2017

29 KBPobierz

załącznik nr 9- wynik fin. jedn. pozabudżetowych 2017

67 KBPobierz

załącznik nr 10- % ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

56 KBPobierz

Załącznik nr 11 - środki UE

15.9 KBPobierz

Załącznik Nr 12.Dochody i wydatki do rozliczenia

24 KBPobierz

Załącznik Nr 13 - Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r

232 KBPobierz