Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

725 KBPobierz na dysk

BURMISTRZ BOBOLIC informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 06.11.2018 r. do 27.11.2018 r. wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców niżej wymienionych lokali mieszkalnych wraz z udziałami w nieruchomościach wspólnych:

-         lokal mieszkalny nr 5 położony w Bobolicach przy Placu Chrobrego 4 wraz z udziałem wynoszącym 1170/10000 części w działce gruntu nr 59/11 o powierzchni 0,0304 ha, obręb ewidencyjny nr 3 Miasta Bobolice oraz w częściach wspólnych budynku mieszkalnego,

-         lokal mieszkalny nr 3 położony w Bobolicach przy ul. Wojska Polskiego 2 wraz z udziałem wynoszącym 201/1000 części w działce gruntu nr 350 o powierzchni 0,0201 ha, obręb ewidencyjny nr 3 Miasta Bobolice oraz w częściach wspólnych zabudowań,

-         lokal mieszkalny nr 5 położony w Bobolicach przy ul. Spichrzowej 1 wraz z udziałem wynoszącym 149/1000 części w działce gruntu nr 213 o powierzchni 0,0366 ha, obręb ewidencyjny nr 3 Miasta Bobolice oraz w częściach wspólnych budynku mieszkalnego,

-         lokal mieszkalny nr 2 położony w Bobolicach przy ul. Reja 12 wraz z udziałem wynoszącym 273/1000 części w działce gruntu nr 86 o powierzchni 0,0493 ha, obręb ewidencyjny nr 4 Miasta Bobolice oraz w częściach wspólnych zabudowań.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.