Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Komunikat Starosty Koszalińskiego o zawieszeniu na okres od 16.03.2020 do 27.03.2020 nieodpłatnych porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego.

27 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Ważna informacja!!!

W 2020 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez Starostę Koszalińskiego 

790 700 695

lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – e-mail: pomoc.prawna@powiat.koszalin.pl

Nieodpłatna pomoc prawna dla jednoosobowych przedsiębiorców

264 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Karta informacyjna poradnictwa. Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

533 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku