Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

WYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH 26.01.2019r.

2.0 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr IV/36/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Bobolicach na rok 2019.

66 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr IV/37/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobolice.

38 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2013.

54 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr IV/39/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobolicach.

26 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr IV/40/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, przedszkoli i innycvh form wychowania przedszkolengo dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobolice, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

37 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr IV/41/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach poprzez zmianę adresu siedziby głównej z ul. Szkolnej 1 na ul. Głowackiego 7d w Bobolicach.

28 KBPobierz na dysk