Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

CZAS PRACY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

13.7 KBPobierzPodgląd pliku

SZKOLENIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH 20.05.2019 R.

32 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Bobolic z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bobolice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

444 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bobolice.

2.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

328 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Pierwsze posiedzenie Obwodowych komisji Wyborczych

12.8 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

52 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Obwieszczenie Burmistrza Bobolic z dnia 24 kwietnia 2019 roku o granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

51 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 17 kwietnia 2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

38 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Bobolic z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

266 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

KOMUNIKAT dot. przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

19.3 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 roku

207 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2019 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

304 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Bobolic z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

302 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 26 MAJA 2019 ROKU

437 KBPobierz na dyskPodgląd pliku