Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

WYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH Z V SESJI RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH Z DNIA 28 MARCA 2019 ROKU

666 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

61 KBPobierz na dysk

zał. 1 do V/42/19

136 KBPobierz na dysk

zał. 2 do V/42/19

56 KBPobierz na dysk

zał. 3 do V/42/19

43 KBPobierz na dysk

zał. 4 do V/42/19

18.0 KBPobierz na dysk

zał. 5 do V/42/19

21 KBPobierz na dysk

zał. 6 do V/42/19

22 KBPobierz na dysk

zał. 7 do V/42/19

23 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035

30 KBPobierz na dysk

zał. 1 do V/43/19

3.3 MBPobierz na dysk

zał 2 do V/42/19

56 KBPobierz na dysk

zał. 3 do V/43/19

28 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji.

63 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku gminie Misto Koszalin z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

41 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 roku

28 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

54 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Gminę Bobolice współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Działania 8,4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

33 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 roku.

36 KBPobierz na dysk

Uchwała nr V/50/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobolice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

29 KBPobierz na dysk

zał. do V_50_19

30 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/98/11 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 29 września 2011 roku w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.

38 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty.

37 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprwie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobolice.

39 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobolice w 2019 roku.

36 KBPobierz na dysk

zał. do V/54/19 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

67 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu "Bobolicka Karta Seniora".

33 KBPobierz na dysk

załącznik do V/55/19 Bobolicka Karta Seniora

121 KBPobierz na dysk