Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

WYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH VI SESJA

120 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielania pomocy finansowej w 2019 roku dla Powiatu Koszalińskiego.

48 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

52 KBPobierz na dysk

zał. 1 do VI/57/19

71 KBPobierz na dysk

zał. 2 do VI/57/19

131 KBPobierz na dysk

zał. 3 do VI/57/19

45 KBPobierz na dysk

zał. 4 do VI/57/19

22 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035

30 KBPobierz na dysk

zał. 1 do VI/58/19

3.3 MBPobierz na dysk

zał. 2 do VI/58/19

63 KBPobierz na dysk

zał. 3 do VI/58/19

27 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobolice.

23 KBPobierz na dysk

OBWIESZCZENIE tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobolice

188 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VI/60/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Bobolice.

25 KBPobierz na dysk

zał. do VI/60/19 regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

99 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VI/61/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2019 na terenie Gminy Bobolice.

27 KBPobierz na dysk

zł. do VI/61/19 plan kąpieliska

0.9 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr VI/62/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/313/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół prowadzonych przez Gminę Bobolice".

33 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bobolicach.

73 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VI/64/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2019.

59 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VI/65/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

52 KBPobierz na dysk