Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 54/19 Burmistrza Bobolic

381 KBPobierz na dysk

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie z Zarządzeniem Nr 55/19 Burmistrza Bobolic

0.9 MBPobierz na dysk

BURMISTRZ BOBOLIC informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wywieszone zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 23.05.2019 r. do 13.06.2019 r.  wykazy o przeznaczeniu do:

1.       oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony działki gruntu nr 108/2 o pow. 56 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Bobolice 3, z przeznaczeniem na cele rolnicze,

2.       oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta i gminy Bobolice:

1)      z przeznaczeniem na cele rolnicze

·       działka nr 291/5 o pow. 366 m ², obręb ewidencyjny Bobolice 2

·       działka nr 275 o pow. 435 m ², obręb ewidencyjny Bobolice 3

·       część działki nr 104 o pow. 167 m2, obręb ewidencyjny: Bobolice 2

2)   z przeznaczeniem na cele składowe

·       część działki nr 378/9 o pow. 105 m², obręb ewidencyjny Dargiń