Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

WYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH Z VIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH Z DNIA 27 CZERWCA 2019 ROKU

743 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bobolic wotum zaufania.

24 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Gminy Bobolice za 2018 rok.

47 KBPobierz na dysk

Uchwała nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bobolic z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

70 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Województwu Zachodniopomoskiemu z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

31 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035

30 KBPobierz na dysk

zał. 1 do VIII/72/19

3.3 MBPobierz na dysk

zał. 2 do VIII/72/19

66 KBPobierz na dysk

zał. 3 do VIII/72/19

28 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

71 KBPobierz na dysk

zał. 1 do VIII/73/19

27 KBPobierz na dysk

zał. 2 do VIII/73/19

30 KBPobierz na dysk

zał. 3 do VIII/73/19

56 KBPobierz na dysk

zał. 4 do VIII/73/19

22 KBPobierz na dysk

zał. 5 do VIII/73/19

22 KBPobierz na dysk

zał. 6 do VIII/73/19

18.9 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie dofinansowania ze środków Gminy Bobolice projektów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w roku 2019.

30 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VIII/75/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr XIII/121/16 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których Burmistrz Bobolic jest zarządcą.

31 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VIII/76/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Bobolice.

39 KBPobierz na dysk

zał. do VIII/76/19 załącznik graficzny

84 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr VIII/77/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. i

28 KBPobierz na dysk