Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

BURMISTRZ BOBOLIC informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wywieszone zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 12.08.2019 r. do 01.09.2019 r.  wykazy o przeznaczeniu do:

1. oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony działki nr 286/2, części działki nr 59/13 oraz części działki nr 180/10 w obrębie ewidencyjnym Bobolice 3,

2. oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat działki nr 285/19 w obrębie ewidencyjnym Bobolice 2, części działek nr 101, 410, 601/37, 466/36 i 259/10 w obrębie ewidencyjnym Bobolice 3, działki nr 295 w obrębie ewidencyjnym Dargiń, części działki nr 44/12 w obrębie ewidencyjnym Chlebowo oraz części działki nr 256 w obrębie ewidencyjnym Gozd, gmina Bobolice.

Załącznik do Zarządzenia Nr 84

713 KBPobierz na dysk

Załącznik do Zarządzenia nr 85

1.6 MBPobierz na dysk