Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

375 KBPobierz na dysk

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

373 KBPobierz na dysk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

235 KBPobierz na dysk

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

396 KBPobierz

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

1.0 MBPobierz na dysk

Załącznik nr 8 - Wzór umowy

582 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 9 - Projekt techniczny

330 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 10 - Zaświadczenie Starosty Koszalińskiego o braku sprzeciwu do zamierzenia budowlanego

48 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 11 - Projekt stałej organizacji ruchu

2.1 MBPobierz na dysk

Załącznik nr 12 - Przedmiar robót.

282 KBPobierz na dysk

Załącznik nr 13 - Zagospodarowanie terenu

819 KBPobierz na dysk

Załączniki od 14 - 20 zdjęcia ul. Dworcowa stan istniejący

2.6 MBPobierz

Wyjaśnienie I

2.3 MBPobierz na dysk

Wyjaśnienie II

1.1 MBPobierz na dysk

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1.1 MBPobierz na dysk

Informacja z otwarcia ofert

405 KBPobierz na dysk