Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych

32 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych

32 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

INFORMACJA o szkoleniu dla członków obwodowych komisji wyborczych

30 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 19 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 100 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

368 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Koszalinie z dnia 19 września 2019r. o zaqrejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 40 z wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

594 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Powołanie do Obwodowych Komisji Wyborczych

2.4 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 września 2019 roku

12.9 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Bobolic z dnia 12 września 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bobolice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

453 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Wniosek do spisu wyborców

36 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Bobolic z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

298 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OBWIESZCZENIE Burmistrza Bobolic z dnia 4 września 2019 roku o granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

27 KBPobierzPodgląd pliku

KOMUNIKAT - dyżur urzędnika wyborczego

13.6 KBPobierzPodgląd pliku

OBWODY GŁOSOWANIA GMINY BOBOLICE

58 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

UCHWAŁA PKW w spr. powoływania obwodowych komisji wyborczych

162 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

ZGŁOSZENIE przez pełnomocników wyborczych kandydatów do OKW

72 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

209 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 13 października 2019 roku.

279 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

341 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Bobolic z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

26 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

485 KBPobierz na dyskPodgląd pliku