Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Informacja o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych

19.0 KBPobierz

Powołanie do Obwodowy Komisji Wyborczych

30 KBPobierz

Informacja Komisarza Wyborczego w Koszalinie I z dnia 16 września 2019 roku

12.9 KBPobierz

Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Bobolic z dnia 12 września 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Bobolice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

453 KBPobierz na dysk

Wniosek do spisu wyborców

36 KBPobierz

Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Bobolic z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

298 KBPobierz na dysk

OBWIESZCZENIE Burmistrza Bobolic z dnia 4 września 2019 roku o granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

27 KBPobierz

KOMUNIKAT - dyżur urzędnika wyborczego

13.6 KBPobierz

OBWODY GŁOSOWANIA GMINY BOBOLICE

58 KBPobierz na dysk

UCHWAŁA PKW w spr. powoływania obwodowych komisji wyborczych

162 KBPobierz na dysk

ZGŁOSZENIE przez pełnomocników wyborczych kandydatów do OKW

72 KBPobierz

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

209 KBPobierz na dysk

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 13 października 2019 roku.

279 KBPobierz na dysk

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.

341 KBPobierz na dysk

Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Bobolic z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku

26 KBPobierz na dysk

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

485 KBPobierz na dysk