Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

WYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH Z X SESJI RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2019 ROKU

0.9 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035.

31 KBPobierz na dysk

zał. 1 do /80/19

3.3 MBPobierz na dysk

zał. 2 do X/80/19

57 KBPobierz na dysk

zał. 3 do X/80/19

29 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/81/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2019 roku Województwu Zachodniopomorskiemu dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

41 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 września 26 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

66 KBPobierz na dysk

zał. 1 do X/82/19

25 KBPobierz na dysk

zał. 2 do X/82/19

33 KBPobierz na dysk

zał. 3 do X/82/19

61 KBPobierz na dysk

zał. 4 do X/82/19

22 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Bobolice.

30 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Bobolic.

43 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobolice.

33 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bobolice.

33 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/315/18 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia

31 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/88/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

47 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/89/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019.

31 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr X/90/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/63/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bobolicach.

29 KBPobierz na dysk