Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

WYKAZ GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

517 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XI/91/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania na terenie miasta Bobolice + zał. nr 2.

61 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XI/91/19

847 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XI/92/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035

31 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XI/92/19

3.4 MBPobierz na dysk

zał. 2 do XI/92/19

65 KBPobierz na dysk

zał. 3 do XI/92/19

393 KBPobierz

Uchwała Nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

61 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XI/93/19

122 KBPobierz na dysk

zał. 2 do XI/93/19

153 KBPobierz na dysk

zał. 3 do XI/93/19

278 KBPobierz na dysk

zał. 4 do XI/93/19

313 KBPobierz na dysk

zał. 5 do XI/93/19

268 KBPobierz na dysk

zał. 6 do XI/93/19

256 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XI/94/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców na terenie Gminy Bobolice.

40 KBPobierz na dysk