Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

głosowania imienne radnych

710 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIII/111/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie likwidacji samorządowej jednostki budżetowej o nazwie Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach w celu przekształcenia w spółkę prawa handlowego.

61 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIII/112/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek budżetowych Gminy Bobolice.

208 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobolice.

601 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIII/114/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych położnych na terenie Gminy Bobolice.

99 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIII/115/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w tym odpady zielone w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

95 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIII/116/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

108 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIII/117/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

320 KBPobierz na dysk