Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Głosowania imienne radnych

817 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/118/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobolice na lata 2020-2035

12.6 KBPobierz

objaśnienia do XIV/118/19

28 KBPobierz

zał. 1 do XIV/118/19

2.9 MBPobierz na dysk

zał. 2 do XIV/118/19

26 KBPobierz

Uchwała Nr XIV/119/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2020.

3.5 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/120/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2019-2035

35 KBPobierz na dysk

objaśnienia do XIV/120/19

49 KBPobierz na dysk

zał. do XIV/120/19

32 KBPobierz na dysk

zał.1 do XIV/120/19

3.3 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/121/19 Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

649 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/122/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których Burmistrz Bobolic jest zarządcą.

100 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/123/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku.

358 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/124/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Bobolice na rok szkolny 2019/2020

90 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/125/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uzupełnienia składów osobowych Komisji Rewizyjnej, komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji ds. Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezrobocia i Porządku Publicznego

136 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/126/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Bobolicach na rok 2020.

297 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XIV/127/19 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w tym odpady zielone w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.

96 KBPobierz na dysk