Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Uchwała Nr XVI/141/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2020-2035

362 KBPobierz na dysk

zał. 1 do XVI/141/20

2.9 MBPobierz na dysk

zał. do XVI/141/20

291 KBPobierz na dysk

zał. 2 do XVI/141/20

170 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XVI/142/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

1.6 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr XVI/143/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki "Regionalne Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie.

193 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XVI/144/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie wymiany kotłów i pieców

1.3 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr XVI/145/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie termomodernizacji wraz z wymianą kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem projektu nr RPZP.02.15.00-32-A049/19 pn. "Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Bobolice"

1.3 MBPobierz na dysk

Uchwała Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

111 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XVI/147/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobolice w 2020 roku.

485 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XVI/148/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

143 KBPobierz na dysk

Uchwała Nr XVI/149/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie nadania Panu Juliuszowi Jackowi Glaserowi tytułu "Zasłużony dla Gminy Bobolice"

130 KBPobierz na dysk