Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem zgodnie z Zarządzeniem nr 127/2020 Burmistrza Bobolic

418 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

BURMISTRZ BOBOLIC informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 65 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wywieszony został do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 09.10.2020 r. do 30.10.2020 r.  wykaz o przeznaczeniu do:

1.     oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat część działki gruntu
nr 211/12, nr 109, nr 175, nr 172,  położonych w obrębie ewidencyjnym Bobolice 4, działkę gruntu nr 632 oraz część działki nr 262/6, nr 601/37 położonych obręb ewidencyjny Bobolice 3, gmina Bobolice.

2.     oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres do 3 lat lokal użytkowy o pow. użytkowej 12,43 m2 położony w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w Bobolicach, na działce nr 211/1 w obrębie nr 3 miasta Bobolice, stanowiący własność Gminy Bobolice z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wykazy zamieszczone zostały ponadto na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.bobolice.pl