Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu nr 213 i nr 217 położonych przy ul. Głowackiego, obręb ewidencyjny nr 2 Miasta Bobolice, oraz w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich niezabudowanej działki gruntu nr 142/2 położonej przy ul. Reja w Bobolicach obręb nr 4 Miasta Bobolice.

677 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

BURMISTRZ BOBOLIC informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020r. poz.65 ze zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, wywieszone zostały do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 17.11.2020 r. do 8.12.2020r. wykazy o przeznaczeniu do:

 

1.    sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich niezabudowanej działki gruntu nr 142/2 o powierzchni 0,0148 ha, położonej przy
ul. Reja, obręb ewidencyjny nr 4 Miasta Bobolice, oznaczonej w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bobolice jako mieszkalnictwo jednorodzinne, siedliska rolne, rzemiosło, fragmentarycznie  wielorodzinne – adaptacja, modernizacja i rozbudowa nowych [39.MN].

2.    sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki gruntu nr 213 o powierzchni 0,0963 ha, położonej przy ul. Głowackiego w obrębie nr 2 Miasta Bobolice, na rzecz właściciela przyległej działki gruntu nr 234 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

3.    sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki gruntu nr 217 o powierzchni 0,0793 ha, położonej przy ul. Głowackiego w obrębie nr 2 Miasta Bobolice, na rzecz właściciela przyległej działki gruntu nr 231 w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 cytowanej wyżej ustawy wynosi
6 tygodni od dnia wywieszenia wykazów.