Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

20 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

10.9 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

KOPIA ZGŁOSZENIA BUDOWY OBIEKTÓW LUB WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ – ZAŁĄCZNIK NR 8 PDF.

72 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

MAPA ZAKRES ROBÓT – ZAŁĄCZNIK NR 7 PDF.

452 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

PRZEDMIAR ROBÓT – ZAŁĄCZNIK NR 6 PDF.

164 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

WZÓR UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 PDF.

439 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA REMONTU NAWIERZCHNI DROGI GRUNTOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 4 PDF.

292 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 3 PDF.

117 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

KOSZTORYS ZBIORCZY – ZAŁĄCZNIK NR 2 PDF.

240 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

KOSZTORYS ZBIORCZY – ZAŁĄCZNIK NR 2

24 KBPobierzPodgląd pliku

FORMULARZ OFERTY – ZAŁĄCZNIK NR 1 PDF.

265 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

FORMULARZ OFERTY – ZAŁĄCZNIK NR 1

180 KBPobierzPodgląd pliku

ZAPYTANIE OFERTOWE

405 KBPobierz na dyskPodgląd pliku
Dokumenty do pobrania w formie załączników.