Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

głosowania imienne z sesji Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku

261 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/211/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bobolice na lata 2021-2035

359 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. 1 do XXIII/211/20 WPF

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

objaśnienia do zał. 1 do XXIII/211/20 WPF

313 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. 2 do XXIII/211/20 przedsięwzięcia do WPF

167 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/212/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na rok 2021.

5.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/213/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

1.5 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/214/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców na terenie Gminy Bobolice.

281 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/215/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bobolice na lata 2021-2025.

291 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. do XXIII/215/20 Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Bobolice na lata 2021-2025

1.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/216/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice na lata 2021-2025.

136 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. do XXIII/216/20 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bobolice na lata 2021-2025

715 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/217/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Bobolice na lata 2021-2023.

130 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. do XXIII/217/20 Gminny program wspierania rodziny w Gminie Bobolice na lata 2021-2023

484 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/218/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2021.

139 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. do XXIII/218/20 Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2021.

1.2 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/219/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice na rok 2021.

136 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. do XXIII/219/20 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice na rok 2021.

1.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Polityki Senioralnej w gminie Bobolice na lata 2021-2025"

145 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. do XXIII/220/20 "Lokalny Program Polityki Senioralnej w gminie Bobolice na lata 2021-2025".

3.1 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/221/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/140/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bobolice na rok 2020.

253 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/222/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Bobolicach na rok 2021.

299 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/223/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie przejęcia dróg powiatowych połoóznych nateenie gminy Bobolice i nadanie im kategorii dróg gminnych.

877 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIII/224/20 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Bobolice.

19.6 MBPobierz na dyskPodgląd pliku