Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

PLATFORMA ZAKUPOWA - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań

Inwestycja: "Zaprojektowanie i budowa drogi s11 Koszalin - Szczecinek"

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Uchwała Nr XXVII/237/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Koszalińskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego".

188 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/238/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bobolice na lata 2021-2035

361 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. do XXVII/238/21

3.0 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. do XXVII/238/21

300 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

zał. do XXVII/238/21

167 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/239/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

1.3 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/240/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na yodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2022 roku.

178 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/241/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/203/20 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 26 listopada 2020 roku, w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie Gminy Bobolice.

368 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/242/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

351 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/243/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bobolice w 2021 roku.

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/244/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Racjonalnie wydana złotówka" na lata 2021-2025.

655 KBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVII/245/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji.

0.9 MBPobierz na dyskPodgląd pliku

Uchwała nr XXVII/246/21 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Bobolice.

299 KBPobierz na dyskPodgląd pliku