Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Rodzaje Rejestrów i Ewidencji

Rejestry ogólnodostępne
   - Interpelacji i zapytań Radnych - rejestr prowadzi Biuro Rady Miejskiej
   - Uchwał Rady Miejskiej - rejestr prowadzi Biuro Rady Miejskiej
   - Wydawanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkami osobowymi -
      rejestr prowadzi  Referat  Nieruchomości i Ochrony Środowiska
   - Wydawanych upoważnień i pełnomocnictw - rejestr prowadzi Referat Organizacji i Kadr
   - Wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - rejestr prowadzi stanowisko ds.Ewidencji  i Promocji Gospodarczej 
    -  Zarządzeń  Burmistrza - rejestr prowadzi Referat Organizacji i Kadr

 Rejestry inne
  
- Aktów Stanu Cywilnego - rejestr prowadzi Urząd Stanu Cywilnego
   - Wniosków - rejestr prowadzi Wydział Organizacji i Kadr
   -  Wyborców - rejestr prowadzi stanowisko ds Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
   - Wydanych Dowodów Osobistych - rejestr prowadzi stanowisko ds Ewidencji Ludności i  Dowodów Osobistych

Rodzaje ewidencji

    Ewidencje ogólnodostepne

      - Sprzedaży nieruchomości na terenie miasta - ewidencję prowadzi Referat Nieruchomości i Ochrony Środowiska
      - Szkół i placówek niepublicznych - ewidencję prowadzi stanowisko ds. Oświaty
    Ewidencje inne
      - Ludności - ewidencję prowadzi stanowisko ds Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
      - Podatników w danym podatku - ewidencję prowadzi Refrat Finansów i Budżetu