Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

INFORMACJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Informacja opisowa

 STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO

Miasto i Gmina Bobolice obejmuje obszar 36774 ha, w tym mienie komunalne stanowi powierzchnię 722 ha. z czego:

   

 • 198 ha to użytki rolne
 • 3 ha to lasy ,

   

   

 • 18 ha to grunty zakrzewione i zadrzewione ,

   

   

 • 488ha to grunty zabudowane i zurbanizowane w tym drogi : 391 ha ,

   

   

 • 7 ha to grunty pod wodami,

   

 • 8 ha to nieużytki

 

W granicach administracyjnych miasta

   

 • 99 ha użytków rolnych ,

   

 • 83 ha terenów zabudowanych i zurbanizowanych w tym : drogi. 21ha

   

 

W granicach administracyjnych gminy

   

 • 99 ha użytków rolnych,

   

 • 3 ha lasów,

   

   

 • 18 ha gruntów zakrzewionych i zadrzewionych ,

   

   

 • 405 ha terenów zabudowanych i zurbanizowanych w tym : drogi 370 ha .

   

 

,

 

 

 

.

 

znajduje się 182 ha gruntów komunalnych , a w tym:

 

znajduje się łącznie 540 ha gruntów komunalnych w tym :

 

Na terenie gminy 3 ha gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym są to grunty pod zabudowaniami .

Na terenie miasta 14

 

Ponadto Gmina Bobolice

Gmina posiada cmentarze komunalne

ha gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym z tego 4 ha to użytki rolne , a 9 ha to grunty pod zabudowaniami.jest właścicielem 6 budynków w których znajdują się szkoły i 1 budynek przedszkola. Posiada także 8 lokali użytkowych. W odniesieniu do lokali i budynków mieszkalnych gmina jest właścicielem 164 budynków w których znajduje się 436 lokali mieszkalnych . o powierzchni ogólnej 8,4520 ha położone w następujących w miejscowościach : Bobolice , Porost, Kłanino, Drzewiany, Chmielno, Gozd i Kurowo.

Oprócz gruntów i budynków na mienie gminne składają się również elementy infrastruktury technicznej takie jak :

   

  • oczyszczalnie
  • kanały sanitarne ,

    

    

  • stacje wodociągowe ,

    

    

  • sieci wodociągów.

    

  ścieków ,

   

   

   

  Gmina jest właścicielem

    

   • 6
   • 20
   • Wysypiska
   • Stadionu
   • K

   

   

  : oczyszczalni ścieków w miejscowości : Bobolice , Boboliczki, Dobrociechy, Ujazd, Kłanino i Radwanki.

   

   

  stacji wodociągowych w miejscowości: Bobolice, Dobrociechy, Bożniewice, Chmielno, Drzewiany, Gozd, Krępa, Kurowo, Łozice Kosz., Łozice Cegielnia,ŁoziceNowe,Nowosiółki,Ostrówek,Porost,Radwanki,Świelino,Ubiedrze, Ujazd,Wilczogóra i Wojęcino.

   

   

  śmieci

   

  w miejscowości Bobolice o powierzchni ogólnej 1,7351 ha.

   

   

  otłowni w miejscowości Bobolice

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  przy ulicy Fabrycznej.

   

  o powierzchni ogólnej 10,65 ha położonego w obrębie ewidencyjnym Boboliczki.