Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Ogłoszenie o zamówieniu - SUKCESYWNA DOSTAWA AKCESORIÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK, FAKSÓW I KSEROKOPIAREK DO URZĘDU MIEJSKIEGO W BOBOLICACH

Dokumenty do pobrania

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

33 KBPobierz

WYBÓR OFERTY III

251 KBPobierz na dysk

ODRZUCENIE OFERTY III

304 KBPobierz na dysk

INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI

194 KBPobierz na dysk

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU II

577 KBPobierz na dysk

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU

208 KBPobierz na dysk

ZAWIESZENIE BIEGU TERMINU

196 KBPobierz na dysk

PROTEST II

427 KBPobierz na dysk

WYBÓR OFERTY II

258 KBPobierz na dysk

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

440 KBPobierz na dysk

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU

236 KBPobierz na dysk

ZAWIESZENIE BIEGU TERMINU

240 KBPobierz na dysk

PROTEST

798 KBPobierz na dysk

WYBÓR OFERTY NR 4

272 KBPobierz na dysk

ODRZUCENIE OFERTY NR 1

339 KBPobierz na dysk

ODRZUCENIE OFERTY NR 3

393 KBPobierz na dysk

ODRZUCENIE OFERTY NR 2

636 KBPobierz na dysk

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA OFERTY NR 3

284 KBPobierz na dysk

WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA OFERTY NR 2

421 KBPobierz na dysk

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

227 KBPobierz na dysk

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Z DNIA 29.12.2009 R.

12.5 KBPobierz

ZMIANA W TREŚCI SIWZ I INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

12.6 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 31.12.2009 R.

13.7 KBPobierz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

188 KBPobierz na dysk

SIWZ.pdf

253 KBPobierz na dysk

SIWZ.doc

275 KBPobierz