Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁSZENIE NA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN DOSTAWA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 4X4 Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP BOBOLICE

Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4X4 z wyposażeniem dla OSP Bobolice .
Numer ogłoszenia: 137047 - 2009; data zamieszczenia: 20.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

POWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

31 KBPobierz

SIWZ

334 KBPobierz

OGŁOSZENIE 137047

90 KBPobierz