Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

INFORMACJA O UNIEWŻNIENU II PRZETARGU PN "ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKKRSIE DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z TERENU GMINY BOBOLICE"

                                                                                                            Bobolice 07.08.2009 r.
 
Informacja o unieważnieniu przetargu
 
 
I.   Nazwa Zamawiającego:
     Gmina Bobolice
     Ul. Ratuszowa 1
     76 – 020 bobolice
 
II.  Nazwa zadania:
      II przetarg pn„Świadczenie usług w zakresie dowozu, odwozu uczniów szkół podstawowych,  gimnazjów i przedszkola samorządowego z terenu gminy Bobolice”.
 
III. Liczba złożonych ofert - 1 
IV.  Podstawa unieważnienia przetargu:
     Uzasadnienie prawne - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1058 ze  zmianami)
Uzasadnienie faktyczne –  Wykonawca nie spełnił wymogów w punkcie V podpunkt 2 literka g.
 
 
Burmistrz Bobolic
            Sylwester Sobański