Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Przetarg na dostawę wyposażenia do Gimnazjum Publiczneg w Bobolicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Gmina Bobolice: Dostawa wraz z rozładunkiem i zamontowaniem na koszt Wykonawcy sprzętu multimedialnego, sprzętu sanitarno - technicznego, mebli szkolnych oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby Gimnazjum Publicznego w Bobolicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

43 KBPobierz

WYBÓR OFERTY-ZADANIE 1

40 KBPobierz

PRZYSTĄPIENIE DO PROTESTU PO STRONIE PROTESTUJĄCEGO – ZADANIE 2

34 KBPobierz na dysk

PRZYSTĄPIENIE DO PROTESTU PO STRONIE OPROTESTOWANEGO - ZADANIE 2

0.9 MBPobierz na dysk

PROTEST-ZADANIE 2

107 KBPobierz na dysk

PRZYSTĄPIENIE DO POSTĘPOWANIA PROTESTUJĄCEGO

712 KBPobierz na dysk

PRZYSTĄPIENIE DO POSTĘPOWANIA OPROTESTOWANEGO

676 KBPobierz na dysk

WYBÓR OFERTY-ZADANIE3

34 KBPobierz na dysk

WYBÓR OFERTY-ZDANIE2

34 KBPobierz na dysk

ZAWIESZENIE BIEGU TERMINU-ZADANIE1

35 KBPobierz na dysk

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU W DNIU 07.09.09 R.

33 KBPobierz

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 6 Z DNIA 25.08.2009R.

89 KBPobierz na dysk

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 5 Z DNIA 25.08.2009R.

55 KBPobierz na dysk

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 4 Z DNIA 25.08.2009R.

48 KBPobierz na dysk

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3 Z DNIA 25.08.2009R.

39 KBPobierz na dysk

Modyfikacja treści SIWZ II

61 KBPobierz na dysk

Modyfikacja treści SIWZ I

59 KBPobierz na dysk

ODP NA ZAPYTANIE NR 2 Z DNIA 19.08.09R.

23 KBPobierz

ODP NA ZAPYTANIE Z DN 19.08.09R.

32 KBPobierz

ZMIANA OGŁOSZENIA DOT. SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

40 KBPobierz

odpowiedź na zapytanie

23 KBPobierz

Ogłoszenie do pobrania w załączniku

76 KBPobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania w załączniku

4.8 MBPobierz na dysk