Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Dostawa urzadzeń do pomiaru prędkości rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną prędkośc z wyposażeniem oraz obsługą techniczną

Bobolice: Dostawa urządzeń do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość z wyposażeniem oraz obsługą techniczną
Numer ogłoszenia: 91041 - 2009; data zamieszczenia: 10.06.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Bobolicach , ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 34 58 401, faks 094 34 58 420.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobolice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość z wyposażeniem oraz obsługą techniczną.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Straży Miejskiej w Bobolicach 2 kompletów urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym Fotoradar z wyposażeniem oraz obsługą techniczną. Jeden komplet składa się z 1.Fotoradaru w kontenerze 2.Kamery 3.Lampy błyskowej 4.Komputera przenośnego z pełnym oprogramowaniem 5.Drukarka 6.Obsługa techniczna 1.Fotoradar ma posiadać następujące parametry techniczne a.Przewoźny, przystosowany do pomiarów w dowolnym miejscu przy drodze, łatwy w załadunku i rozładunku z chronionymi wszystkimi podzespołami przyrządu i urządzeniami dodatkowymi przez odpowiednią obudowę w postaci kontenera z możliwością jego łatwego rozdziału na dwie części, w przypadku konieczności jego transportu w niestandardowym samochodzie b.Przyrządy posiadające możliwość ustawienia prędkości progowej w zakresie od 30-250 km/h z zakresem działki elementarnej 1km na h c.Przystosowane do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów do dwóch pasów ruchu z dokładnym wizerunkiem twarzy kierującego d.Posiadające możliwość zdalnego sterowania z odległości nie mniejszej niż 100 m przy pomocy kabla lub za pomocą systemu WiFi do 300m czy to oznaczenie nie jest tylko dla 1 producenta e.Po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej, rejestruje w pamięci wykonany pomiar oraz zdarzenie drogowe z możliwością ich natychmiastowego odtworzenia na miejscu lub w dowolnym innym czasie bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia f.Wykonywać jednoczesny pomiar prędkości i rejestracji zdarzeń drogowych pojazdów zbliżających się i oddalających względem przyrządu g.Ma odróżniać i rejestrować prędkości pojazdów oraz zdarzeń drogowych pojazdów osobowych i ciężarowych h.Wykonywać identyfikację w dokumentacji pomiarowej: nr zdjęcia, nr przyrządu którym wykonano pomiar, zmierzoną prędkość, obowiązujące ograniczenie, datę i godzinę pomiaru z dokładnością do 1 sekundy, adres pomiaru, kierunek pomiaru i.Przyrząd wyposażony w system pamięci pozwalający na zarejestrowanie min.30 000 zdarzeń drogowych bez ingerencji z zewnątrz i zapisem zdjęć w formacie uniemożliwiającym ich otwarcie dowolnym programem graficznym j.Ma posiadać funkcję przenoszenia zawartości pamięci przyrządu do komputera i posiadać kompatybilny program komunikacyjny do przerzucania zawartości pamięci do innych programów analitycznych k. Ma posiadać funkcję rejestracji dozwolonej prędkości progowej i prędkości stwierdzonej; l. Przyrząd ma posiadać laptop wraz opakowaniem torba skórzana z kieszenią zewnętrzną i wewnętrzną oraz instrukcję obsługi w języku polskim, a pole odczytowe podświetlone, czytelne w nocy jak i w słoneczny dzień ł.Ma posiadać funkcję rejestracji czytelnego zdjęcia w całym zakresie mierzonych prędkości z możliwością nie budzącego wątpliwości rozpoznania kierującego i dokładnego odczytania numeru rejestracyjnego pojazdu z możliwością wyeksponowania dowolnego fragmentu zdjęcia i ustawienia jasności, ostrości oraz kontrastu. 2. Kamera aparat cyfrowy - pracująca w technice cyfrowej z podaniem nazwy i typu a.Matrycą monochromatyczną zapis obrazu w kolorze czarno-białym z rozdzielczością b.Nie większą niż 3 mln pikseli co zapewni szybszy przesył danych) c.Możliwością uzyskania zdjęć o głębi koloru min. 16 bitów 2x8 bit d.Odpowiednie filtry - odblaskowy i antyrefleksyjny. 3. Lampa błyskowa o parametrach minimalnych osobne źródło zasilania brak efektu przegrzania interwał przeładunkowy max.0,5 sek. możliwość wykonywania zdjęć w dzień i w nocy w sposób bezpieczny dla kierowcy. c.Czas pracy urządzenia bez konieczności ładowania akumulatorów min.8h d.Przyrządy wyposażone w akumulatory żelowe e.Poszczególne podzespoły przyrządu oraz urządzenia dodatkowe muszą dać się konfigurować do pracy przyrządu na trójnogu z możliwością jego zabudowy w pozycji trójnogu lub stelaża w samochodzie przy otwartej lub zamkniętej klapie oraz na maszcie f.Przyrząd w konfiguracji kontenera musi nadawać się do wykonywania pomiaru prędkości przez umieszczenie kontenera w całości w dodatkowej obudowie ochronnej stałej na trwale zabudowanej przy poboczu drogi g.Przyrząd w konfiguracji na maszcie musi się nadawać do jego zabudowania w komplecie podzespołów w maszcie typu wieżowego Hitauer bez konieczności wykonywania jakichkolwiek przeróbek konstrukcyjnych h.Minimum 90 procent zdjęć musi nadawać się do dalszej obróbki i.Przyrząd przystosowany do pracy o każdej porze dnia i w różnych warunkach atmosferycznych j.Przyrząd przystosowany do pracy przez całą dobę i w temperaturach zewnętrznych min. minus 10 do plus 50 ogólnie, oraz w przypadku pracy na maszcie w temperaturach od minus 25 do plus 60 k.Ma posiadać funkcję wykonywania jednocześnie zdjęć dla pojazdów zbliżających jak i oddalających się względem urządzenia, oraz ustawienia odrębnych limitów prędkości w tym samym okresie czasu jednocześniedla pojazdów nadjeżdżających i odjeżdżających np.70km na h i dla pojazdów ciężarowych odjeżdżających np. 40km na h. 4.Komputer przenośny o następujących parametrach a.Procesor2.0 GHz b.Pamięć całkowita 3GB DDR2 c.Dysk twardy250 GB d.Wyświetlacz minimum rozmiar 15,4 minimum rozdzielczość WXGA+ 1280 x 800 e.Karta graficzna umożliwiająca pracę w rozdzielczości min 1280x800 f.Multimedia 2 zintegrowane głośniki czytnik kart pamięci zintegrowana kamera g.Czytnik kart czytnik kart multimedialnych 4in1 memory Stick h.Komunikacja wbudowany fax modem 56K V.90 na 92 zintegrowana karta sieciowa 1G na 100M wbudowany moduł Bluetooth wbudowana karta WiFi. i) Interfejsy 2x port USB 2.0 2x port power USB 2.0 1x port IEEE1394 1x wyjście audio 1x wejście mikrofonu 1x port RJ-45 LAN 1x port RJ-11 Modem biometryczny czytnik linii papilarnych. j.Oprogramowanie System Windows Vista Business oryginal k.Akcesoria w zestawie sterowniki do systemu zasilacz kabel do zasilacza bateria bateria dodatkowa torba nośnik pamięci USB Flash PenDrive o pojemności nie mniejszej niż 16GB z własnym oprogramowaniem instalacyjnym l.mysz komputerowa port USB kompatybilny system Windows XP, Vista Plug & Play optyczna rolka przewijania rozdzielczośc pracy minimum 1000 dpi kolor czarny. 5. Drukarka drukarka kolorowa laserowa format A4 rozdzielczość druku efektywna 3600 dpi rzeczywista 600 x 600 dpi szybkość drukowania min 20 str. min. w czerni i w kolorze skaner typu CCD o rozdzielczości 1200 dpi podajnik papieru na min 500 arkuszy moduł automatycznego druku dwustronnego kolorowy wyświetlacz LCD procesor min 450MHz pamięć wewnętrzna min 160MB języki druku HP PCL 6, PCL 5c, ePS3 Interfejs USB2.0, Ethernet 10 na 100 certyfikat Energy Star 6. Obsługa techniczna Konserwacja istniejącego oprogramowania, w szczególności zdalna kontrola poprawności działania systemu zapewnieni integralności oprogramowania i bezpieczeństwa działania programu sprawdzanie wykonywania kopii zapasowych sprawdzanie zabezpieczenia programu przed ingerencją zewnętrzną usuwanie stwierdzonych wad i usterek oprogramowania dokonywanie zmian i uzupełnień w dokumentacji na życzenie Zamawiającego 2.Obsługa techniczna zobowiązuje się do napraw i konserwacji oraz dokonywania okresowych przeglądów jego oprogramowania, a w szczególności a.do usunięcia awarii w ciągu możliwie najkrótszym, tj. pojęcie w ciągu 4 ch godzin zakończenie w trybie pilnym b.zmiany w dokumentacji na prośbę Zamawiającego w ciągu 72 godzin c.zmiany lub wprowadzenie nowych funkcji oprogramowania na prośbę Zamawiającego w ciągu 14 dni 3.Przeglądy okresowe, naprawy i konserwacja odbywać się będą w sposób następujący przeglądy okresowe raz w tygodniu drogą zdalnego zarządzania. W przypadku nagłej awarii systemu Serwisant dokona naprawy nie później niż w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia drogą elektroniczną internet, telefon Warunki gwarancji dotyczące sprzętu oraz oprogramowania. a.Minimalny okres gwarancji jaki Wykonawca musi udzielić na oferowane urządzenie to minimum 24 miesiące b.Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego oraz zapewni dostępność części zamiennych do przedmiotu zamówienia przez okres 5 lat od daty upływu gwarancji c.Wykonawca zobowiązuje się w ramach serwisu gwarancyjnego do usuwania wszelkich usterek i wad w czasie nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia usterki lub wady na własny koszt, bez względu na jego wysokość oraz zapewni bezpłatny transport urządzenia do punktu serwisowego d.Wykonawca zapewni naprawę urządzenia w ciągu 7 dni w okresie serwisu gwarancyjnego; w przypadku, gdy okres realizacji naprawy będzie trwał dłużej niż 7 dni Wykonawca dostarczy do 3-ch dni roboczych urządzenie zamienne tej samej klasy i parametrach technicznych na okres trwania naprawy e.Koszty dostawy sprzętu do naprawy po upływie gwarancji, Zamawiający pokrywa tylko do punktu serwisowego znajdującego się na terytorium RP. W przypadku gdy Wykonawca nie zapewni punktu serwisowego na terenie RP, koszty transportu ponosi Wykonawca. f.W przypadku wystąpienia konieczności dokonania trzeciej naprawy tego samego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany wymieni wadliwy przedmiot na nowy, wolny od wad, o identycznych parametrach pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.11.50.00-4, 30.21.31.00-6, 72.25.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 9.500,00 dziewięć tysięcy pięćset zł, w formie przewidzianej ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych art. 45 ust. 6 2.Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy BBS w Darłowie Oddział w Bobolicach nr: 49856610130200202020010003 z dopiskiem Dostawa urządzeń do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość z wyposażeniem oraz obsługą techniczną 3.Wniesienie Wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego 4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 5.Potwierdzeniem wadium wniesionego w pieniądzu będzie kopia przelewu załączona do oferty 6.Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 utawy Pzp, tj. zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta poręczyciela, w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych a art. 46 ust. 5 ustawy. W przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - obejmować zobowiązanie gwaranta poręczyciela z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art.46 ust. 5 ustawy każdego z tych Wykonawców 7.Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania jego oferta zostanie uznana za odrzuconą 8.Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 9.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt. 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynności wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 19.06.2009r. do godziny 12 : 00
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy a.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia c.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia d.nie podlegają wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówienia 2.Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 3.Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość z wyposażeniem z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie referencje minimum dwie dostawy urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość z wyposażeniem w kwocie min 250 tyś. zł. 4.Ocena spełniania wcześniej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca powyższe warunki spełnił. 5.Nie spełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz ofertowy załączony do niniejszej SIWZ Załącznik Nr 1 2.Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 pzp Załącznik Nr 3 3.Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pzp Załącznik Nr 2 4.Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu Załącznik Nr 4 5.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 8.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 9.Zatwierdzenie Typu urządzenia wydane przez Główny Urzędu Miar o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z 11 maja 2001r. Prawo o miarach tekst jednolity Dz. U. 2004r. Nr 243, poz. 2441 z późn. zm. 10.Orzeczenie o spełnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska wydane przez Laboratorium Ochrony Radiowej dla fotoradaru którym dysponuje Wykonawca. 11.Przykładowe zdjęcia wykonane przy pomocy oferowanego i spełniającego warunki SIWZ przyrządu w różnych warunkach atmosferycznych i różnych okresach w ciągu doby zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 12.Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie referencje minimum dwie dostawy urządzenia do pomiaru prędkości i rejestrowania pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość wyposażeniem w kwocie min 250 tyś. zł. 13.Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie konsorcjum. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego spełniać warunki określone w pkt.9 niniejszej SIWZ do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz. U. z 1993r. nr 47 poz. 211 rozumie się nie ujawnianie do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdej zainteresowanej osoby. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte oddzielne od pozostałych, jawnych elementów oferty. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w szczególności nie może zastrzegać informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
 
·                  1 - Cena - 80
·                  2 - Jakośc wykonanego zdjęcia - 20
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bobolice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1 76-020 Bobolice pokój nr 8.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1 76-020 Bobolice sekretariat - nr 12.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 

SIWZ

266 KBPobierz