Przejdź do treści

URZĄD MIEJSKI

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

OGŁOSZENIE WYNIKU NA III PRZETARG NIEOGRANICZONY PN "DOSTAWA SAMOCHODU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH"

Bobolice 07.07.2009r.
 
Nr sprawy: INŚ.342/ 288/2009
 
Notatka  służbowa
z dnia 07.07.2009 r.
 
 
z otwarcia ofert  dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie III przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa samochodu dla Straży Miejskiej w Bobolicach”.
 
 
 
W dniu 07.07.2009r. komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 12/KU/09 Burmistrza Bobolic z 27 maja 2009r.
przystąpiła do otwarcia ofert, w składzie:
1. Krystyna Dobrzńska          – Przewodniczący Komisji
2. Grażyna Wiater – Ubysz  – Członek Komisji
3. Paulina Brzyska                  – Członek Komisji
Do dnia 07.07.2009r. do godz. 1100 nie wpłynęła żadna oferta.
W związku z powyższym unieważnia się postępowanie przetargowe ze względu na brak ofert na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 1
 
 
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Bobolic
 
     Sylwester Sobański