Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Ogłoszenie o przetargu na: Obsługę kotłowni osiedlowej przy ulicy Fabrycznej 1 A – polegająca na produkcji energii cieplnej z powierzonego surowca.

                                                              Bobolice , dnia 18.05.2009r
 
 
 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
 
          Zakład Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach ogłasza
przetarg nieograniczony na :
 
 
         Obsługę kotłowni osiedlowej przy ulicy Fabrycznej 1 A – polegająca na produkcji energii cieplnej z powierzonego surowca.
 
 
 
Ww. przetarg zabezpiecza obsługę kotłowni w okresach od :
 
-         01.10.2009r do 30.04.2010r
-         01.10.2010r do 30.04.2011r
-         01.10.2011r do 30.04.2012r
 
 
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r ( z późniejszymi zmianami) Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają wymagania określone w SIWZ.
Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena.
 
         Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego ZUKiO telefon / fax 094 3187409.
 
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Władysław Wierzbowiecki – kierownik działu komunalnego.
 
Oferty należy składać w sekretariacie ZUKiO Bobolice do dnia 12.06.2009r do godz. 1000.
 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.06.2009r o godz. 1015
 
-         ogłoszono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
-         wywieszono na tablicy ogłoszeń ZUKiO

Załącznik

22 KBPobierz

Oswiadczenie

21 KBPobierz

Oferta i SIWZ

73 KBPobierz