Przejdź do treści

KORONAWIRUS, WAŻNE INFORMACJE

URZĄD MIEJSKI

RAPORT O STANIE GMINY BOBOLICE

DARMOWA POMOC PRAWNA

INFORMACJE

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE

WYBORY SAMORZĄDOWE

WYBORY PREZYDENTA RP

KONKURS NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

KONKURS PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP

WYBORY DO PARLAMENTU UE

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

PORADNIK INTERESANTA

REKRUTACJA

ORGANIZACJA DZIAŁANIA SAMORZĄDU

PRAWO LOKALNE

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

ORGANY GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA

GOSPODARKA

INSTYTUCJE OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

OŚWIATA

FINANSE GMINY

KONTROLA ZARZĄDCZA

PROGRAMY I ZAMIERZENIA

KONTROLA W ADMINISTRACJI

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Spis rolny

DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWA

PETYCJE

OBSŁUGA BIULETYNU

Przetarg na dostawę Samochodu do ZUKIO w Bobolicach

                                               OGŁOSZENIE                                                                                            O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
Na podstawie art. 39, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych        / Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami/
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach ul. Reymonta 3
                                   ogłasza przetarg nieograniczony
którego przedmiotem jest zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach.
1.      Dane techniczne :
- samochód Gaz- Gazela
- rok produkcji 2005-2008
- nadwozie – wywrotka 3-stronna
- skrzynia biegów manualna
- paliwo – olej napędowy
     2.   Wymagane wyposażenie :
            - wspomaganie układu kierowniczego
I. Wymogi , jakie powinni spełniać oferenci :
• Spełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r –   Prawo zamówień publicznych;
• Dostarczenie dokumentów i informacji wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych.
II. Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :
Specyfikacje Istotnych Warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie ZUKiO w Bobolicach przy ul. Reymonta 3 lub na stronie internetowej www.bobolice.pl w  Biuletyn Informacji Publicznej
III. Termin składania ofert :
Oferty należy składać w siedzibie ZUKiO w Bobolicach ul. Reymonta 3 / sekretariat/ w terminie do 9.04.2009r do godz. 900
IV. Data, miejsce, godz. otwarcia ofert :
Termin otwarcia ofert w dniu 9.04.2009r o godz. 915 w Zakładzie Usług Komunalnych i Oświatowych w Bobolicach.
V. Kryterium wyboru oferty:
Cena – 50%   
50% - wiek samochodu, stan techniczny, przebieg kilometrów
VI. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami , Dostawcami :
Krzysztof Misztal – Główny Mechanik ZUKiO w Bobolicach ul. Reymonta 3                                 tel . 094 3187409, 094 3480389
Zamawiający może odwołać przetarg bez podania przyczyny.                                                                                                                             
 

Zaproszenie do udziału w przetargu

80 KBPobierz na dysk